Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη. Κύριος στόχος της είναι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά μέσα απο την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και τη προώθηση πολιτικών προστασίας.
H καμπάνια #zeroplastic στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτο βήμα της αποτελεί η ενημέρωση του κοινού για το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά παρουσιάζοντας πραγματικές εικόνες από τις επιπτώσεις τους στους θαλάσσιους οργανισμούς. Δεύτερο βήμα της καμπάνιας αποτελούν οι προτάσεις για την αντικατάσταση καθημερινών πλαστικών μιας χρήσης και τη μείωση των μικροπλαστικών με στόχο την προώθηση της zero waste πρακτικής.

Η έκθεση αφορά τις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της εκστρατείας #zeroplastic για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της ρύπανσης από πλαστικά και μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες.

Διάρκεια έκθεσης 21/3/2022 έως 03/04/2022.