Εθελοντές

O ρόλος του εθελοντή σε μια Κοιν.Σ.Επ. οριοθετείται με τον Ν. 4430/2016.

Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία υποστηρίζοντας τις δράσεις της ΚοινΣΕπ, σύμφωνα με τις επιλογές και τον διαθέσιμο χρόνο τους.

error: Content is protected !!