Το YouthSpeak Forum είναι μια εκδήλωση για νέους που διοργανώνεται από την AIESEC Ελλάδος και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα: 7 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη 21 Μαρτίου). Συγκεκριμένα, σκοπός της εκδήλωσης είναι η κινητοποίηση των νέων για να συνεισφέρουν στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Κορυφαίοι επιχειρηματίες και ηγέτες καλούνται να μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με το πως μπορούν οι νέοι να βγούν από την κατάσταση “Mute” στην οποία βρίσκονται. Κατά τη διάρκεια του Forum, νέοι και εταιρείες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν απόψεις για την σημασία του να αναλαμβάνουν δράση για τα ζητήματα που τους αφορούν. Τέλος, μέσα από μια ημέρα έμπνευσης, οι νέοι δεσμεύονται να φέρουν μια αλλαγή στα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Forum. Η ΚοινΣΕπ συμμετέχει ως χορηγός της εθελοντικής ομάδας φοιτητών Origen.gr, αναλαμβάνοντας το κόστος εκτύπωσης των σελιδοδεικτών της ομάδας που θα μοιραστούν στο κοινό.